KREATIV Café

Magyarország vezető kreatív portálja

A grafológiáról

Image a lélek tudománya, mert a kézírás egy pszichológiai teszt, mely minden embernél más megoldást nyújt és minden ember aktuális lelki-állapota teszi változatossá az analizis eredményét.
Az írást elemző szakember tudása, lelkülete és intuícója együttesen adja  a teszt „megfejtését”, eredményét.

Számomra is meglepő volt, hogy amikor elindultam a 80-as évek végén iskolát keresni, hogy a kézírás iránti érdeklődésemet rendszerbe foglaljam és ne maradjon az érdeklődés szintjén bennem ez az igény, már 10-20 évvel korábban megjelent két könyvet találtam a könyvespolcomon.
Ez igazolta azt a tapasztalatot, hogy jóval a tudatosodás előtt már jelen volt az igény lelkem mélyén, igaz akkor még az érdeklődés szintjén.

A vizöntő kor tempójára jellemző, hogy a 70-es, 80-as években bátor tettnek mi-nősült grafológiai témájú könyveket kiadni, érdeklődésem pedig szinte különc-ködésnek hatott.
Természetesen nagy ugrás volt míg a „kávéházi” grafológusoktól indulva a tudományig jutott ez a terület és a jelen kor csodálatos adománya, hogy immáron közkinccsé is válhat.

Ebben nagy szerepe van a virtuális világnak, mely abban is segit, hogy találkozhatok olyan emberekkel is, akikkel eddig álmodni sem mertem, pld. a távolság miatt.
Kérdéseket kaphatok, választ adhatok a kedves Érdeklődőknek,immár nincs akadálya sem időben, sem térben az információk áramlásának. Mindezt a vizöntő-kor levegős minősége teszi könnyeddé és gördülékennyé a ma emberének.

ImagePont ezért tartom fontosnak, hogy kicsit bővebben beszéljek a grafológia által nyujtott lehetőségekről, mert a virtuális világban kutakodó érdeklődő embernek is jó tudni, hogy mennyi területe van az életnek, ahol ez a tudomány segitséget nyujthat egy nagyon egyszerü „vizsgálati anyag” létrehozásával, vagyis egy néhány soros kézirás átadásával.

Ilyen terület pld. a pályaválasztás. Tavasz közeledtével, a beiskolázás idején sokasodnak meg a kérdések ebben a témában.
Vagy a pályalkalmasság, pályaváltás (…de milyen irányban, mire lennék alkalmas?) igénye ősszel, a valamikori „elszegődés” idején, szeptemberben erő-södik fel az emberekben.
Lezajlott a szabadság, elmult a nyár, itt az idő, hogy kezdjek valamit magammal… vezeti ilyenkor a Kérdezőt gyakran a grafológushoz.

A másik nagy terület, ami a leggyakoribb kérdés lehet; megtaláltam a páromat, de vajon tényleg a páromat találtam meg?!
Ez a szerencsés eset, amikor még a párkapcsolat elején merül fel a vizsgálódás igénye.                                                           
Elgondolkoztatóbb, ha már egy hosszú, közösen megtett életut vezet oda, hogy menjek, vagy maradjak…..
Ennek a helyzetnek az érdekessége, hogy a hozzám forduló ember lelke mélyén már tudja a választ, csak nem mindig meri kimondani, gyakran fél szembesülni az igazsággal.
A grafológia azonban tükröt tart a Kérdező elé, melyben pontosan meglátható a „Király uj ruhája”.

Van az embereknek egy nagy csoportja, akik saját személyiségükre, belső út-jaikra kiváncsiak, hogy sikeresebbé, harmónikusabbá tegyék pld. emberi kap-csolataikat, feladataikhoz való hozzáállásukat. Ha saját magát megismeri valaki, az kulcsa lehet a környező világuk megértésének is, vagyis sorsukat sokkal tudatosabban lesznek képesek kézbevenni és sorsukat irányitani;

„Aki önmagát ismeri, mindent lát” – Lao Ce
 

 A cikkekben szereplő sablonok a fenti menüpont alatt és itt, a SABLONOK oldalon találhatók. A cikkben szereplő sorszám alapján tudod beazonosítani.

 

 

 

Hírlevél

 

Videó

Loading ...