KREATIV Café

Magyarország vezető kreatív portálja

Az Oroszlán szülöttek érzelmi élete

Image A másik nem meghóditásáról igazán csak egy "tüzes" napjegyü ember beszélhet, akinek az jelent örömet, ha vágya tárgyáért addig harcolhat, amig karjaiban látványosan át nem viszi a küszöbön....

Igyekszem harmóniában haladni a kalendáriummal, mert az aktuális idő minőségének megélésén keresztül még jobban ráérezhet a Kedves Olvasó az éppen szóban forgó Napjegyet, vagy az ascendenst esetleg a Holdat érintő hatásokra és az ezekből a hatásokból adódó személyiségjegyekre.

Ha tehát a Nap „hazatér” az OROSZLÁN     jegyébe és ott uralmi helyzetbe kerül, vagy az ascendens, netán a Hold áll ebben a jegyben akkor a leszülető ember tüzes minőségű személyiség jegyeket és temperamentumot kap égi hozományként. Akár az égbolt tetején ragyogó, nyárközépi nap, úgy ontja melegét.

 Image

Hatalmas alkotószellem lakozik bennük, mely  kifejeződésre vágyik, az életük minden területén maximumot kívánnak nyújtani. Számukra ennek akkor van értelme, ha ezt csodálóik körében tehetik, mert nézők nélkül ugyanis nem érdemes igazán ragyogni. A szeretteik, a barátaik körében mintegy visszatükröződik belső fényük és ezáltal megsokszorozódik nagylelkűségük és szívbéli jóságuk.

 Image

Uralkodójuk a Nap másokra is sugárzó életerőt ad az OROSZLÁN szülöttnek. Ezt magányosan lehetetlen és nem is érdemes megélni, mert személyiségüknek lényege a ragyogás, a pompa kedvelése, a versengés és a győzelem.
Ez az életstílus pedig társaságot kíván, nem fér össze az egyedülléttel. Az OROSZLÁN nem hiu, elsősorban nem önmagát szereti ünnepelni, hanem
akkor boldog és teljes lelkében a harmónia, ha másoknak alakul ki ez a véleményük – róluk, cselekedeteik alapján.

Amiképpen a tűz is akkor válik melengető örömforrássá, ha megszelídítve és hasznosan teszi a dolgát, pld egy kemencében, vagy tábortűznél és melege köré gyűlve onthatja az embereknek az öröm érzését, ahogyan Schiller fejezi ezt ki:

„A tűz diadalmas égi erő,
 Az ember mégis megzabolázta,
 Munkára fogott melegét leigázta
 Dologra terelve hasznos a hő….”

 Image

Mindezek fontos tényezők akkor, amikor az OROSZLÁN ember lelkének belső mozgatórugóit igyekszünk feltárni és meg szeretnénk érteni, hogy miért is fontos számukra a nagy család, a nagy baráti kör, a dus vacsorák, az elegáns sportok, melyekben megpróbálhatják erejüket és családfői erényeiket.

Érzelmi életük akkor bontakozik ki igazán, ha maradéktalanul kihasználhatják az élet örömeit  és ezt megoszthatják, szeretteikkel, környezetükkel.
Belső nappal rendelkeznek ők, mely nem csak saját életüket aranyozza be, hanem másokét is derűsebbé teszi.

Jellemző rájuk az uralkodási vágy, ez részben segítő szándékukból fakadó, ám abból is, hogy hatalmas energiák feszítik őket és ennek tudatában is vannak.

Érzékenyek és sértődékenyek, mert ők mindig a legjobbat és a legtöbbet akarják nyújtani a másiknak, tehát fel sem merül bennük az, hogy ez túl sok is lehet…
               
A csalódás, a kritika erősen kibillenti őket lelki nyugalmukból, mert a büszkeség és az önérzetük igen fontos bástyáik, melyeket nem tanácsos ostromolni.
Ne tévesszen meg senkit magabiztos fellépésük, gyakran vannak vívódással töltött óráik, ilyenkor érdemes várni, amíg összeszedik magukat és újra a régi fényükben ragyognak.

Bizakodóak és jószívűek, ezért fennáll a veszélye annak, hogy kihasználják őket. Főleg, ha a hamis dicséreteket is hajlamosak meghallani.

A legjobb formájukat társkapcsolatukban tudják megélni, ha megtalálják életük párját. A szexualitásban rendkívüli örömét leli ennek  a tüzes jegynek minden szülötte, mégsem csapongó természetűek, ugyanis az OROSZLÁN szülött mindennek szereti megadni a módját, a hevenyészett szerelem, az egy éjszakás kaland nem az ő világuk.

 Image

Amikor pedig családfővé válnak, akkor tudják igazán lelkük aranyát földi értékekre váltani.

Mint bevezetőmben már érintettem az OROSZLÁN jegye annak az évszaknak felel meg, amikor a természet a legnagyobb pompájában ragyog.
Archetipikus megfelelője; a király, akinek hódolat jár. A személyiség fejlettségétől függ, hogy nagyszerű király válik-e belőlük, vagy egoista zsarnok.

                  Pilisvörösvár, 2008. augusztus 8.                                                                            Utasi Ilona

 

 

 A cikkekben szereplő sablonok a fenti menüpont alatt és itt, a SABLONOK oldalon találhatók. A cikkben szereplő sorszám alapján tudod beazonosítani.

 

 

 

Hírlevél

 

Videó

Loading ...