KREATIV Café

Magyarország vezető kreatív portálja

A VIZÖNTÕ szülöttek érzelmi élete

Image Ahol az intellektus ereje nagy, ott az érzelmek deficitjét lehet megfigyelni.

Ennek oka, hogy ésszel nem lehet szeretni. Emiatt a VIZÖNTÕ  szülötteknek olyan társra van szükségük, akik ezt a helyzetet  elviselik, sőt érzelmi intelligenciájuk segítségével pótolják a „hiányt”.

Nem arról van szó, hogy akiknél a VIZÖNTÕ jegy dominál,pld. mint a napjegy, vagy a Hold állása, esetleg az ascendens következtében, azok mind magányos „farka-sok” lennének, hanem ők mindig a különlegest, a tökéletest keresik. Ezért társuknak is rendelkezniük kell valami átlagon felüli, a szokásostól eltérő tulajdon-sággal, hogy élénk szellemüket lekösse és fogva is tudja tartani.

Nem véletlen, hogy az „érzelmi élet” címszó alatt is folyton az intellektust, a szellemet emlegetem, mert a VIZÖNTÕ szülöttet nem az érzékein, az ösztönein keresztül, hanem az eszén keresztül lehet meghóditani. Megtartani pedig csak az tudja, aki józansága következtében  két lábon áll a földön és nagyfokú empátiá-val és toleranciával rendelkezik.
Fontos ugyanis, hogy az állandóan „kifelé” igyekvő párját elogadja és megta-lálja azt a megfelelő távolságot, amely még elegendő a kapcsolat életben tartá-sához, de kellő szabadságot biztosit a VIZÖNTÕ társának.

A VIZÖNTÕKRÕL szóló  előző cikkemben már említett két nagyon erős bolygó uralma okozza, hogy ők bizony nem könnyű emberek érzelmileg – még önmaguk-nak sem.
Lelkük szaturnuszi oldala megszokásokra, stabilitásra vágyik, mégis megfullad-nak  egy szoros kötöttséggel járó kapcsolatban, főleg egy olyan időszakban,  ha az Uránusz veszi át a hatalmat.

Ezek az ellentmondó érzelmi szükségleteik zavarba hozhatják még saját magukat is és megnehezítik egy bensőséges  kapcsolat kiépítését. Érdeklődésük megté-vesztő  lehet, mert felelősséggel és segítőkészséggel  fordulnak mások sorsa felé, mellyel a teljes elkülönülésük áll szemben.
Minden újra nyitottak, de ők képtelenek megnyílni és szinte senkit sem engednek közel magukhoz.
Távolságtartóak és különbözni akarnak az átlagtól, de ugyanakkor környezetük megbecsülésére vágynak. A legmélyebb kapcsolatban sem oldódnak fel mara-déktalanul és függetlenségüket féltve őrzik, ezért partnerük joggal érzi úgy, hogy VIZÖNTÕ társuk megközelíthetetlen számukra.

Akkor van nyert ügyük a VIZÖNTÕK párjának, ha ezt elfogadják és mindezek ellenére  képesek kihozni  legtöbbet kettejük közös életéből.

A legjobb eredményt pedig úgy érhetik el, ha józanságukkal „leföldelik” VIZÖNTÕ társuk elvont és olykor a valóságtól elrugaszkodott ötleteit, tudomá-sul veszik, hogy sosem birtokolhatják, nem láncolhatják le és mindig és minden tekintetben ébren kell tartaniuk élénk, magasszintü intellektusukat.

A kiszámítható, nyugodt körülményeket úgy kell biztosítani számukra, hogy észre se vegyék, nehogy unalomba forduljon közös életük és kiváltsa náluk a menekü-lési vágyat.

A VIZÖNTÕ-személyiségek egyik legerősebb vonása a segítő attitűdjük, ami minden extremitásra és távolságtartásra való hajlamukat felülírja. Mindig ott találjuk Õket, ahol támaszra, segítségre szoruló emberek, vagy állatok vannak.

Ha az aktuális helyzetüket szorongatónak és korlátozónak élik is meg, mégis Õk azok, akik tudják, hogy húsz év mire lesz szüksége családtagjaiknak, környezetüknek. Ezek szervezésén fáradoznak folyton, ezért a VIZÖNTÕ Szülöttek nélkül nem fejlődne a világ, ők az igazi katalizátorai a változásoknak.

                                Utasi Ilona
                                30 476 0009

 

 A cikkekben szereplő sablonok a fenti menüpont alatt és itt, a SABLONOK oldalon találhatók. A cikkben szereplő sorszám alapján tudod beazonosítani.

 

 

 

Hírlevél

 

Videó

Loading ...