KREATIV Café

Magyarország vezető kreatív portálja

A VÍZÖNTÕ szülöttek kézírása

Image A legszélesebb skálán mozgó személyiségű emberek azok, akiknek a horoszkópjában hangsúlyos a Vízöntő jegye, vagy a Nap, vagy a Hold, esetleg az ascendens áll ebben a jegyben.
Éppúgy van közöttük önsorsrontó, lázadó viselkedésű, mint elhivatott orvos, nagyszerű karitatív segítő.

Ha egy horoszkópban hangsúlyos a VíZÖNTÕ jegye, akkor mindig a legmagasabb szintű szociabilitás és segítőkészség nyilvánul meg a szülöttben, de a váratlan fordulatokra is számítani lehet náluk.
Ám hogy ebből mennyi és milyen irányban valósul meg, azt az dönti el, hogy a két uralkodó bolygója közül éppen melyik kerül uralomba a szülött életútján.

Ez a két bolygó, pedig a Szaturnusz és az Uránusz és mert a VIZÖNTÕ levegős jegy, igen könnyedén és hirtelen képes váltani. Ezért tűnnek nyughatatlan és mindig útkereső embereknek a külső szemlélő számára.

Ha a Szaturnusz uralma alá kerül a szülött éppen, akkor bölcs, koncentrált és mély gondolkodású, megfontolt és alapos, sőt józan döntéseket hoz. Ám, ha az Uránusz kerekedik felül, hirtelen minden eddigi dolguk más megvilágításba kerül és ez a bolygóhelyzet  felülírja a korábbi, netán konzervatívnak tűnő szaturnuszi cselekedeteket, elképzeléseket.
Előtör az újító, kissé különc, a hagyományokat kiforgató és a kortársakat jóval megelőző arculatuk.

Intuíció és intelligencia keveredik a VIZÖNTÕ szülöttekben, melynek eredménye gyakran a hirtelen megvilágosodás, amely mélyen az ismert gondolatvilág mögé mutat.
Az említett két tulajdonságuk ötvözetének eredménye rendszerint egy briliáns elme, mely által a VIZÖNTÕ ember mindig a lehetséges maximumot hozza ki abból, amit éppen csinál.
A bevezetőben említett önsorsrontó viselkedés akkor jelenik meg, ha önmaga ellen lázadva és természetesen elégedetlenül teljesítményével, eredményeivel káoszt teremt maga körül és mint mindent ezt is tökéletességre fejlesztve végzi el.
Image
A VIZÖNTÕ szülöttek jellegzetes kézírásában jelen van a szaturnuszi letisztult és sallangmentes erő (huroktalan, egyszerűsített betűformák), de a tapasztalatokra támaszkodó gondolkodás is (alsó zónából induló kezdővonalak).
Mint általában a levegő minőségű jegyeknél itt is a szellem szabad szárnyalását mutatja az u.n. levegős kézírás, ami a nagy sor és szótávolságokban, áttekinthető formákban jelentkezik.
Ez világos, objektív gondolkodást mutat, de azt is, hogy gyakran szigetelődnek el egyedi gondolkodásmódjuk, különcségük következtében.
A nyomaték erős, reliefes, de a hajszálvonalakkal váltakozva, érzékeny, érzelem-teli lelkületet mutat.
A nagy fehér foltok, a repülő ékezetek, a magasba lendülő szárak a szellemiség erejét, az intuíció fontosságát emelik ki.

Az uránuszi vonást a független és mindig új utakat kereső lendületet mutatják a különálló és nagyméretű kezdőbetűk, a mindent legyőző céltudatosságot pedig a jobbrahaladó és jobbradőlő betűk.
Az erős és határozott jobbradőltség a közösség érdekében tevékenykedő, az em-berek szolgálatában álló személyiségüket mutatja.
 Harmónikus esetben a szülött viselkedése kiszámítható és véleménye megingat-hatatlan, amiképpen értékrendje is, mely a dőlésszög egyenletességében jelenik meg. Lényeglátásukat, a gyors döntőképességüket jelentik meg a kézírásukban  lévő dinamikai jegyek.
Előfordulhatnak felfelé menő sorok, kreatív betüalakitások, melyek a folyton megújuló, szinte a semmiből kipattanó gondolataik jelölői.

Diszharmonikus esetben a betűk felfújtakká, a hurkok indokolatlanul naggyá nőnek, ami a kompenzáció és a valóságtól elrugaszkodó képzeletük eredménye.
Ez esetben a  kötöttség minden formáját elutasítják. Ha életprogramjukat nem sikerül megvalósítaniuk, kiszámíthatatlanná is válhatnak, mert  kompenzációs cselekedetekben menekülnek.


A harmonikus, életcéljukat megtalált VIZÖNTÕk  tenniakarása, segítőkész cselekvő beállítottsága szinte megállíthatatlanul sodorja őket – főleg, ha egy szívüknek kedves célt találnak.

                                       Utasi Ilona
                                            (30 476 0009)
 

 A cikkekben szereplő sablonok a fenti menüpont alatt és itt, a SABLONOK oldalon találhatók. A cikkben szereplő sorszám alapján tudod beazonosítani.

 

 

 

Hírlevél

 

Videó

Loading ...